СЕРРП – Система Електронної Реєстрації Результатів Повірки

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Нормативні документи

Нормативна база, що регулює питання видачі документів в електронній формі:

Закон України Про електронні документи та електронний документообіг (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст.275)
Витяг:
Стаття 7. Оригінал електронного документа

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.

Стаття 8. Правовий статус електронного документа та його копії

Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.

Стаття 12. Перевірка цілісності електронного документа

Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.

Закон України Про електронні довірчі послуги (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.400)

Нормативна база, що регулює питання проведення повірки та оформлення документів:

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016  № 193 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 р. за № 278/28408) Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
Витяг:
Стаття I, пункт 1

Цей Порядок установлює процедуру та умови проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що перебувають в експлуатації, а також оформлення її результатів.

Стаття II, пункт 1

Повірка ЗВТ проводиться:

науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів; науковими метрологічними центрами, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку та провадять метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки ЗВТ (далі - виконавці).

Стаття II, пункт 3

Повірку ЗВТ проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах.

Стаття IV, пункт 1

Результати вимірювання та інші дані, отримані під час проведення повірки, повинні бути задокументовані відповідно до методики повірки.

Стаття IV, пункт 3

Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:

2) свідоцтво про повірку ЗВТ може бути оформлене:

Нормативна база про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

База даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

Нормативна база, що регулює питання проведення повірки лічильників води на місці експлуатації:

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2016  № 2129 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2017 р. за № 84/29952) Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.
Витяг:
V. Оформлення результатів повірки

1. Результати вимірювань та розрахунків уносять до електронного протоколу повірки.

Додаток 3
ВИМОГИ
до змісту електронного протоколу повірки
 1. Електронний протокол повірки має містити такі дані:
  1. дата протоколу;
  2. умови навколишнього середовища;
  3. заводський номер та рік випуску лічильника;
  4. тип та номінальний діаметр лічильника;
  5. призначення лічильника (для холодної/гарячої води);
  6. виміряне значення температури води;
  7. для кожного значення об’ємної витрати:
   • задана об’ємна витрата;
   • допустима похибка;
   • об’єм за еталоном;
   • початкове значення лічильника;
   • кінцеве значення лічильника;
   • об’єм за лічильником;
   • час вимірювання;
   • фактичне значення об’ємної витрати:
   • статус об’ємної витрати (у межах/поза межами допустимих значень);
   • розрахункова похибка;
   • результат тесту (придатний/непридатний);
   • результат повірки (придатний/непридатний);
  8. прізвище, ім’я, по батькові персоналу, який виконував роботи з повірки.
 2. До протоколу повірки вносяться фотографії шкали лічильника на початку і наприкінці вимірювань для кожної об’ємної витрати.